<
  • Phòng đào tạo: 028 73051619
  • Hotline: 028 73051619
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

BẰNG THI IELTS CỦA HỌC VIÊN IELTS DOMINIC

2023-05-10

Bảng điểm IELTS CỰC XỊN của học viên IELTS DOMINIC. Các bạn đều có đầu vào 2.0 - 4.0 mà đầu ra đã tăng ít nhất là 3 - 4 điểm trong 1 khóa rồi nhé!!!

Học viên Phan Nguyễn Bảo Thy - Total 6.5

Học viên Hoàng Lê Như Quỳnh - Total 7.0

Bạn NGUYEN THI LAM - TOTAL 5.5

Bạn NGỤY TÚ QUỲNH - TOTAL 7.5

 

Bạn LÃ NGUYỄN PHƯỢNG MAI - TOTAL 7.0

 

Bạn NGUYỄN PHAN HOÀNG MINH - TOTAL 7.0

Bạn PHẠM PHƯƠNG PHƯƠNG - TOTAL 6.5

Bạn NGUYỄN THÙY UYÊN PHƯƠNG - TOTAL 6.5

 

Bạn ĐẶNG THỊ PHƯỚC AN - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ - TOTAL 6.0

Bạn PHAM QUY LINH - TOTAL 6.5

Bạn NGO DINH HA TRANG - TOTAL 6.5

Bạn MAI THAO NGAN - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYEN PHAM THU HOAI - TOTAL 6.5

Bạn TRINH NGUYEN VAN KHANH - TOTAL 6.5

Bạn DO THANH HAI - TOTAL 5.0

 

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường