<
  • Phòng đào tạo: 028 73051619
  • Hotline: 028 73051619
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN HỌC VIÊN IELTS TRÊN FANPAGE IELTS DOMINIC

2022-03-08

REVIEW HỌC VIÊN CẬP NHẬT NĂM 2021

REVIEW HỌC VIÊN CẬP NHẬT NĂM 2020

 

 

 

REVIEW HỌC VIÊN CẬP NHẬT NĂM 2019

 

 

 

 

 

REVIEW HỌC VIÊN CẬP NHẬT NĂM 2018

 

 

 

REVIEW HỌC VIÊN CẬP NHẬT NĂM 2017

 

 

 

 

 

 

Bạn NGUYỄN TRUNG HIẾU - Lớp IELTS INTENSIVE COURSE 5.0 - 6.5

 

Bạn NGUYỄN ANH THƯ - Lớp IELTS INTENSIVE COURSE 5.0 - 6.5

 

Bạn NGUYỄN DUY QUANG - Lớp IELTS INTENSIVE COURSE 5.0 - 6.5

 

Bạn LÂM THÙY TRANG - Lớp IELTS INETRMEDIATE 4.0 - 5.0

 

Bạn HUỲNH THỊ KIM ANH - Lớp IELTS EXPERTISE 8.0-9.0

 

Bạn QUÁCH NHƯ THÀNH - Lớp IELTS NEW ADVANCE 6.0 - 7.5

 

Bạn ĐINH XUÂN THÀNH - Lớp IELTS EXPERTISE 8.0 - 9.0

 

Bạn HOÀNG HIỂN KHÁNH - Lớp IELTS NEW ADVANCE 6.0 - 7.5

 

Cô ÁI XUÂN - Giảng viên Tiếng Anh chuyên nghiệp

 

Bạn NGUYỄN THỊ VÂN ANH - Lớp IELTS INTERMEDIATE 4.0 - 5.0

 

Bạn NGUYỄN HỒNG NGỌC - Lớp IELTS INTENSIVE COURSE 5.0 - 6.5

 

Cô LÊ UYÊN MI - Giám đốc Học viện Phong Thủy

 

Bạn HOÀNG THỊ CẨM NHUNG - Lớp IELTS EXPERTISE 7.0 - 9.0

 

Bạn ĐỖ  HOÀNG YẾN NHI - Lớp IELTS INTENSIVE COURSE 5.0 - 6.5

 

Bạn NGUYỄN HOÀNG THẢO VY - Lớp IELTS NEW ADVANCE 6.0 - 7.5

--------------------------------------------------------

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường